Afdrukken

Overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid om tijdens de lunchpauze over te blijven. Onder begeleiding van gekwalificeerd personeel, gebruiken de kinderen de lunch en kunnen, afhanklijk van het weer, diverse binnen of buiten activiteiten ontplooien.

NIEUW bankrekeningnummer van school!!! 

Vanaf 1 augustus a.s. beschikt de school over een nieuw bankrekeningnummer. Alle oude nummers, dus ook van het overblijven en de ouderraad vervallen.

Het nieuwe nummer: NL06 RABO 0172 9428 96

Het is voortaan belangrijk dat u vermeldt waar u een bedrag voor overmaakt, dus graag vermelden of het om de ouderbijdrage, overblijven of iets anders gaat. Ook is het belangrijk dat u altijd aangeeft: naam en groep van het kind. U kunt vanaf nu ook al gebruik maken van dit rekeningnummer.