Afdrukken

Mededelingenbrief 12 van 6 april 2017

Direc MarianneEen start op een nieuwe school is natuurlijk even wennen. Maar na een paar weken voel ik me al echt thuis op de Rembrandtschool. Nu de lente en het mooie weer zijn aangebroken realiseer ik me tegelijkertijd hoe kort het schooljaar nog maar is. Er moet nog veel gebeuren om het jaar goed af te ronden en alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe jaar. In deze brief informeer ik u over een aantal ontwikkelingen  en activiteiten in de school. Veel leesplezier gewenst!   

Met vriendelijke groet, Marianne Wijshake

 

Leesmethode voor groep 3 en methode voor kleutergroepen

Al enige tijd zijn twee werkgroepen op zoek naar een nieuwe aanvankelijk leesmethode voor groep 3 en een methode die gebruikt gaat worden in de kleutergroepen. Wij vinden het belangrijk dat beide methodes goed op elkaar aansluiten, zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat in het taal/leesonderwijs. Dit proces vordert gestaag, het kost veel tijd, maar het is belangrijk om een zorgvuldige keuze te maken. Een methode moet doorgaans 9 jaar mee, voordat er weer een nieuwe kan worden aangeschaft. Beide werkgroepen hebben twee methodes op het oog. Ze bezoeken op dit moment andere scholen, die al enige tijd werken met de methodes, om de ervaringen uit het werkveld mee te nemen in de keuze.

 

Gebruik ouderportaal

Alle ouders hebben een account voor het ouderportaal van Parnassys. Parnassys is ons digitale leerlingvolg- en administratiesysteem. Hierin ziet u de administratieve gegevens van uw kind(eren). Het is voor het team gemakkelijk om brieven zoals deze via de mail te kunnen versturen. Hiervoor moet de school wel beschikken over het juiste mailadres. Zou u willen nagaan of het u lukt om in te loggen op het ouderportaal en willen kijken of de gegevens in het ouderportaal van u en uw kind(eren) nog helemaal correct zijn.

Lees meer: Mededelingenbrief 12 van 6 april 2017