Afdrukken

Remedial Teaching

Remedial Teaching

Ondersteuning van het kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een kind moeite heeft met een bepaald onderdeel van de lesstof of  met een bepaald vak.

Wanneer dit het geval is, kan hij/zij in aanmerking komen voor remedial teaching. In overleg met de ouders/verzorgers wordt bepaald of het kind gebaat is bij RT.

Een á twee keer per week krijgt het extra ondersteuning buiten het klaslokaal. De leerling kan individueel of in een kleine groep RT krijgen

RT bij kleuters bestaat   extra les in taalontwikkeling en ordenen (voorbereidend rekenen). 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen vnl. ondersteuning bij lezen, rekenen en spelling.

Enkele leerlingen krijgen hulp bij schrijven of sociaal emotionele ontwikkeling. Het doel van de ondersteuning is, dat de leerlingen het normale lesprogramma van de klas kunnen blijven volgen.

Soms komt het voor, dat een bepaald vak  echt te moeilijk is voor een leerling. In dat geval krijgt hij/zij een programma aangeboden op eigen niveau. De groepsleerkracht en de remedial teacher werken daarbij nauw samen.

De andere vakken worden gewoon met de klas meegedaan.

Regelmatig krijgen kinderen huiswerk mee. Het is fijn als hun ouders erop toezien dat het huiswerk geoefend en op de afgesproken dag weer mee naar school genomen wordt. De meeste kinderen vinden het prettig als ze extra worden geholpen.

Bij rekenen mogen ze vaak oefenen met concrete materialen, zoals kralenkettingen (hulpmiddel voor tellen en rekenen), geld, breukendozen, meetlatten, weegschalen en inhoudsmaten. Een enkele keer wordt er als praktische oefening een uitstapje gemaakt naar de C-1000 of iets gebakken.

Voor remedial teaching heeft de Rembrandtschool twee verschillende kamers beschikbaar.

Er wordt individueel of in kleine groepjes lesgegeven door juf Marieke (kleuters) en door juf Ina (gr. 3 t/m 8).

        

        Juf Marieke               Juf Ina

 

.