Afdrukken

Interne begeleiding

Wij zullen ons even voorstellen: Wij zijn de intern begeleiders op de Rembrandtschool, Juf Ellen en Juf Elles.

Wij coördineren de zorg op de Rembrandtschool. 

Samen met de leerkrachten analyseren en evalueren we de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen met de leerkracht. Tevens bieden wij ondersteuning en begeleiding aan de leerkracht en de groep.

Wij onderhouden contacten met externe instanties zoals Centrum Jeugd en Gezin, Jeugd Maatschappelijk Werk, Samenwerkingsverband PPO Delflanden, Bureau Jeugdzorg, voorschoolse opvang, School Adviesdienst, e.a.

Wij zijn beide intermediair voor het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds van Delft.

Op de Rembrandtschool werken we met een schoolondersteuningsteam. Hierin zijn vertegenwoordigd: de schoolarts, onze jeugdmaatschappelijk werkster, de psycholoog van Onderwijs Adviesdienst en de intern begeleiders.

Elke twee maanden komen wij bij elkaar om de ontwikkeling/zorg van onze leerlingen te bespreken. Dit heeft als doel om alle leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in de groep.

In het ondersteuningsprofiel, geven we een overzicht van de ondersteuning die gegeven wordt op de Rembrandtschool intern en extern. Het ondersteuningsprofiel geeft ook zicht op ontwikkelingen waar we mee bezig zijn op het gebied van zorg (p=plan). Klik hier om het ondersteuningsprofiel te downloaden

Als u vragen heeft over de zorg bij ons op school of over de bijlage ondersteuningsprofiel dan kunnen wij u helpen. 

Ellen Buijs en Elles Bosboom

  

Juf Elles                  Juf Ellen

.