Afdrukken

Algemene informatie

De Rembrandtschool een fijne plek voor uw kind.Schoolafbeeldingen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich durven te uiten. Kinderen moeten zich bij ons veilig voelen. Veiligheid is een groot goed. Om zich te kunnen handhaven in de hedendaagse maatschappij moeten kinderen veel leren en zich breed oriënteren.

Vanuit onze Protestants-Christelijke identiteit praten en zingen we in de klas over de bijbel. Dit doen we aan de hand van de methode Trefwoord. Deze methode vertaalt de bijbelverhalen naar de hedendaagse maatschappij. Normen en waarden zijn daarbij heel belangrijk.

Van de ouders en kinderen verwachten wij dat ze onze manier van lesgeven respecteren. Zoals ook wij respect hebben voor mensen met een ander geloof of geen geloof. Wij staan open voor elke geleding en geloofsovertuiging.

Ons schoolgebouw is ruim 40 jaar oud, maar goed onderhouden. Zowel de binnenkant als de buitenkant hebben een paar jaar geleden een opknapbeurt gehad. We hebben twee grote speelpleinen, één voor de onderbouw en één voor de midden- en onderbouw. Op het plein staan diverse speeltoestellen en een zandbak.

Zoals overal zijn er ook bij ons regels. Pesten en discrimineren worden door ons niet geaccepteerd. We leren de kinderen om op een goede manier met elkaar om te gaan. Omgangsregels worden met de kinderen besproken in de klassen.

Binnen het jaarklassensysteem differentiëren wij zoveel mogelijk. Elk kind werkt hierbij op zijn of haar eigen niveau. Voor kinderen die meer begaafd zijn of minder goed presteren is er extra begeleiding mogelijk in de vorm van schakelklasactiviteiten, RT en plusklas. 

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling door middel van ons leerlingvolgsysteem. Wij zijn voorzien van moderne leermiddelen. De methoden die wij gebruiken, worden steeds vernieuwd en aangevuld, aangepast aan het niveau van de kinderen die bij ons op school zitten.

Het "extra tintje" aan onze school wordt gevormd door
dramatische expressie. In ons team hebben we een theaterdocente, juf Jacqueline de Graaf. Wij doen veel aan toneelspel, mimiek en dans. Dramatische expressie is belangrijk. Het leert kinderen zich te uiten, om zich een houding te geven.

Ze leren angsten overwinnen en makkelijk op de voorgrond te treden. Ze verleggen hun eigen grenzen en durven ook in groter gezelschap voor hun mening uit te komen. .

Onze vakleerkracht dramatische vorming verzorgt wekelijks lessen. In de groepen werken we met de expressiemethode "Moet je doen".

De laatste jaren hebben wij het computeronderwijs ingepast in ons onderwijs. In elke klas staan twee computers en in de computerstraat nog eens zes computers die allemaal aangesloten zijn op een netwerk. De leerkrachten zorgen er voor dat ze op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op computergebied.

We hebben een gemotiveerd team. We hechten waarde aan een goede samenwerking en een goede onderlinge sfeer. De ouders zijn betrokken bij onze school. Zij zijn onder andere vertegenwoordigd in de ouderraad, de medezeggenschapsraad en in verschillende commissies.

We zijn een school
met veel activiteiten. We hebben diverse commissies die organiseren o.a. sportactiviteiten, feesten en allerlei projecten. Dit kenmerkt de sfeer op school. We zijn graag een sfeervolle school, waar kinderen  zich in een rustige en veilige sfeer kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u onze schoolgids aanvragen of deze downloaden van de website.

Rembrandtschool
Rooseveltlaan 49
2625 GM Delft
Tel. 015-2561988
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

.
Afdrukken

Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden leerling(en)

Wanneer u informatie over onze school wilt krijgen, omdat u uw kind(eren) voor onze school wilt aanmelden, kunt u met Angela van Kleef of Elles Bosboom een afspraak maken.

 

Tijdens dit gesprek kunt u gericht vragen stellen over onze school en hoe wij omgaan met het onderwijs en uw kind. U krijgt bovendien een rondleiding, zodat u zich een beeld kunt vormen van de sfeer op school en de inrichting van ons gebouw. U krijgt aan het eind van het gesprek informatie mee op een USB-stick, zodat u alles thuis nog eens rustig na kunt lezen.

Bij leerlingen, die door verhuizing of een andere oorzaak van school veranderen, nemen we altijd contact op met de toeleverende school, zodat we ons een beeld kunnen vormen van de leerbehoeften van dit kind.

Net als u vinden wij het belangrijk dat uw kind het naar zijn of haar zin heeft en met plezier naar school gaat. Dat bevordert in alle opzichten de ontwikkeling van uw kind.

.