Afdrukken

Juf Yvonne tot ziens

Beste ouders en leerlingen van de Rembrandtschool,

afscheid yvonneNog één keer een stukje van mijn hand voor de website n.a.v. mijn afscheidvan de Rembrandtschool.

Wat was het fijn om weer even twee dagen terug te zijn op school. Fijn, omnog een keer ouders van (oud)-leerlingen en de leerlingen zelf en andere relaties de hand te kunnen schudden.

Ik heb bijna 41 jaar met ontzettend veel plezier in het onderwijs gewerkt.

Werken aan de ontwikkeling van kinderen is voor mij één van de mooistedingen in het leven. Dat heb ik steeds kunnen doen met en dankzij de collega's om mij heen, iets om dankbaar op terug te kijken.

Ook met ouders heb ik veel contact gehad, meestal over hun kinderen, maar ook in de samenwerking en ondersteuning in MR en OR. Zonder ouderhulp kunnen veel dingen op school niet uitgevoerd worden.

Tijdens het afscheid van de kinderen heb ik enorm genoten van de talenten en heb ik ze trots zitten bekijken en beluisteren. Echt Rembrandtschool vind ik dat kinderen groot en klein allemaal zonder schroom voor een grote groep hun talenten durven laten zien. Ik was geroerd door hun keuze voor bepaalde liedjes, hun aanhankelijkheid en nog één keer tussen hen in kunnen zitten.

Aan het einde van de afscheidsochtend kon ik het niet laten om "mijn" kinderen nog één keer mee te geven wat ik erg belangrijk vind: "aardig zijn is niet duur en het doet geen pijn, wel maakt het de wereld zo veel leuker,dus vooral doen!"

Ik ben vanaf het moment van uitzwaaien tot nu toe enorm verwend met bloemen en cadeaus. Daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken!

Afscheid nemen van mijn school is een moeilijk en pijnlijk proces, maar wel beter voor mijn gezondheid. Ik kijk nu vooruit naar de toekomst en hoop,samen met mijn man, te genieten van een rustiger tijd.

Ik wens jullie allemaal succes voor de toekomst op deze mooie school. Ga door om er met elkaar steeds weer iets goeds van te maken.

Nogmaals hartelijk dank en voor nu: tot ziens!

Yvonne Knoester-Ton

Bekijk hier de foto's